Intranät

Information för ledamöter och styrelse

Detta är Murmestare Embetets intranät. Här hittar du de dokument som gäller Embetets angelägenheter. Ledamöter har en sida där vissa dokument visas, för styrelsen finns det ytterligare dokument, dessutom en sida för Reihold Gustafssons Stiftelse. Välj nedan vilka dokument du vill se.

För att kunna ta del av dokumenten här på intranätet måste du vara inloggad.
Är du ledamot i Murmestare Embetet kan du skicka in en registreringsförfrågan, använd knappen "Registrera" för detta.